» Δημοσιεύσεις
Στόχοι του Συνεδρίου Θεματικές ενότητες Υποβολή εργασιών Δημοσιεύσεις Tελικές ημερομηνίες Βραβείο φοιτ/κής εργασίας Τόπος & χρόνος διεξαγωγής Δήλωση συμμετοχής Επιτροπές Συνεδρίου Πρόγραμμα Συνεδρίου Kοινωνικό πρόγραμμα Νέα Συνεδρίου Γραμματεία Συνεδρίου Διαμονή Επικοινωνία Χορηγοί / Ευχαριστίες

 

Δημοσιεύσεις

Η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου θα εκδόσει, από τις εισηγήσεις που θα παρουσιασθούν, Πρακτικά σε CD-ROM και ένα (1) Ειδικό Τεύχος στο επιστημονικό περιοδικό "Journal of Applied Systems Studies" (JASS) [www.unipi.gr/jass] με επιλεγμένες εργασίες που θα παρουσιασθούν στο Συνέδριο. Για τις παραπάνω εκδόσεις οι εργασίες πρέπει υποχρεωτικώς να υποβληθούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές του περιοδικού JASS. Θα ακολουθηθεί αυστηρά καθορισμένη διαδικασία κρίσης για όλες τις εκδόσεις με το σύστημα των ανωνύμων κριτών.

 

 

 

 

 

Κεντρικό Γραφείο : Τ.Θ 20027 , 118 10 Αθήνα

http://www.hsss.gr - email : info@hsss.gr
Tel : +2104142145

 

2005©IpHost. All Rights Reserved.