» Στόχοι του Συνεδρίου
Στόχοι του Συνεδρίου Θεματικές ενότητες Υποβολή εργασιών Δημοσιεύσεις Tελικές ημερομηνίες Βραβείο φοιτ/κής εργασίας Τόπος & χρόνος διεξαγωγής Δήλωση συμμετοχής Επιτροπές Συνεδρίου Πρόγραμμα Συνεδρίου Kοινωνικό πρόγραμμα Νέα Συνεδρίου Γραμματεία Συνεδρίου Διαμονή Επικοινωνία Χορηγοί / Ευχαριστίες

 

Στόχοι του Συνεδρίου


Η δυναμική άφιξη του ηλεκτρονικού επιχειρείν, η εταιρική και ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η διαχείριση επιχειρηματικών πόρων, η διαχείριση γνώσης και η παγκοσμιοποίηση, αποτελούν για τις επιχειρήσεις μια μεγάλη πρόκληση: να καταφέρουν εκμεταλλευόμενες τις σύγχρονες συστημικές προσεγγίσεις να δημιουργήσουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας γι' αυτές. Τόσο η διαχείριση γνώσης όσο και η διακυβέρνηση αναγνωρίζονται συνεχώς και περισσότερο από τα διευθυντικά στελέχη ως βασικοί καθοριστικοί παράγοντες της προσφερόμενης από την επιχείρηση αξίας, της οργανωσιακής επιτυχίας και της ανταγωνιστικής αιχμής. Σήμερα επιχειρήσεις ανταγωνίζονται όχι μόνο με βάση το προϊόν, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και την ανωτερότητα των λειτουργιών αλλά και μέσω επαύξησης της επιχειρησιακής μνήμης, της εταιρικής διακυβέρνησης - η οποία διασφαλίζει υψηλούς ρυθμούς ανταγωνιστικότητας και υγιούς ανάπτυξης - καθώς και της γνώσης των στελεχών. Αρχίζουν να αναγνωρίζουν ότι η ανταγωνιστική τους αιχμή βρίσκεται στο πως χρησιμοποιούν συστημικές προσεγγίσεις για την εταιρική διακυβέρνηση και τη διαχείριση της γνώσης σε ολόκληρο τον οργανισμό.

     Βασικός στόχος του Συνεδρίου είναι να προσφέρει μία αξιοσημείωτη ευκαιρία για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στους ακαδημαϊκούς και στους επαγγελματίες που ασχολούνται με τη σπουδή, διαχείριση, ανάπτυξη και υλοποίηση συστημικών προσεγγίσεων τόσο για τη διαχείριση γνώσης όσο και για τη διακυβέρνηση. Πιστεύεται ότι μέσω του Συνεδρίου θα προσδιορισθούν σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζονται στην ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης γνώσης και διακυβέρνησης και θα διαμορφωθούν μελλοντικές κατευθύνσεις για έρευνα μέσω αναζήτησης και ανασκόπησης υψηλής ποιότητας θεωρητικών και εφαρμοσμένων αποτελεσμάτων έρευνας.

     

Η ΕΕΣΜ με τη διοργάνωση του Εθνικού Συνεδρίου της στην Τρίπολη έχει ως επιπρόσθετο στόχο να συμβάλλει με την παρουσία της στην προαγωγή του θεσμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου το οποίο συμμετέχει στο Συνέδριο αυτό ως συνδιοργανωτής.

     Η ΕΕΣΜ είναι επιστημονική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχει ως κύριο στόχο να προαγάγει και να διαδώσει τις Συστημικές Μελέτες και να καθιερώσει το θεσμό του Συστημικού Αναλυτή στη Χώρα μας τόσο στον ακαδημαϊκό χώρο, στο τραπεζικό περιβάλλον, στους οργανισμούς όσο και γενικώς στις επιχειρήσεις.

     Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου, που ακολουθούν, δεν αποκλείουν την υποβολή εργασιών που εμπίπτουν στο ευρύτερο επιστημονικό φάσμα του τίτλου του Συνεδρίου και της προσέγγισης των συστημάτων. Όλες οι εργασίες θα αξιολογηθούν από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου.

 

Κεντρικό Γραφείο : Τ.Θ 20027 , 118 10 Αθήνα

http://www.hsss.gr - email : info@hsss.gr
Tel : +2104142145

 

2007©HSSS. All Rights Reserved.