» Θεματικές ενότητες του Συνεδρίου
Στόχοι του Συνεδρίου Θεματικές ενότητες Υποβολή εργασιών Δημοσιεύσεις Tελικές ημερομηνίες Βραβείο φοιτ/κής εργασίας Τόπος & χρόνος διεξαγωγής Δήλωση συμμετοχής Επιτροπές Συνεδρίου Πρόγραμμα Συνεδρίου Kοινωνικό πρόγραμμα Νέα Συνεδρίου Γραμματεία Συνεδρίου Διαμονή Επικοινωνία Χορηγοί / Ευχαριστίες

 

Θεματικές ενότητες του Συνεδρίου

Διαχείριση Γνώσης

 • Συστημικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διαχείρισης Γνώσης
 • Μεθοδολογίες Διαχείρισης Γνώσης
 • Διαχείριση Γνώσης ως Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα στη Νέα Οικονομία
 • Διαχείριση Γνώσης & Αυτοματοποίηση Διαδικασιών
 • Οργανισμοί έντασης Γνώσης & Διοίκησής τους
 • Φάσεις της Οργανωσιακής Μάθησης: Άτομα, Ομάδες, Οργανισμοί
 • Η Διαχείριση Γνώσης στις Ψηφιακές Επιχειρήσεις
 • Κοινωνική Διάσταση της Διαχείρισης Γνώσης
 • Ηλεκτρονική τραπεζική
 • Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα, Πνευματική ιδιοκτησία & Διαδίκτυο
 • Συστημική Σκέψη & Συναίσθημα: Σύγχρονη Προσέγγιση Διαχείρισης Γνώσης
 • Τρόποι Επικοινωνίας & Κοινωνική Οργάνωση για Διαχείριση Γνώσης
 • Κοινωνικές Ετερότητες & Επικοινωνία για Διαχείριση Γνώσης
 • Οργανωσιακή Μάθηση και η Πρόκληση της Ποσοτικοποίησής της
 • Διαχείριση Γνώσης σε Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς
 • Αξιολόγηση της Διαχείρισης Γνώσης & Επιχειρηματική Επίδοση

Διακυβέρνηση

 • Συστημικές Μεθοδολογίες στη Διακυβέρνηση
 • Επιχειρηματική Ηθική & Κοινωνική Υπευθυνότητα
 • Εταιρική Διακυβέρνηση & Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα
 • Μοντέλα Διακυβέρνησης
 • Ηλεκτρονική Δημοκρατία & Ψηφοφορία
 • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
 • Προστασία της Ιδιωτικής Σφαίρας του Προσώπου
 • Καινοτομικές Οργανωτικές Αλλαγές
 • Ηλεκτρονικό επιχειρείν
 • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Διακυβέρνηση στις Εικονικές Επιχειρήσεις
 • Δημόσια, Ιδιωτική & Κινητή Διακυβέρνηση
 • Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 • Εθνική Πολιτική Διακυβέρνησης με Κοινωνικές & Πολιτισμικές Προεκτάσεις
 • Διακυβέρνηση στην Παγκοσμιοποιημένη Οικονομία

Κεντρικό Γραφείο : Τ.Θ 20027 , 118 10 Αθήνα

http://www.hsss.gr - email : info@hsss.gr
Tel : +2104142145

 

2007©HSSS. All Rights Reserved.