» Δημοσιεύσεις
Στόχοι του Συνεδρίου Θεματικές ενότητες Υποβολή εργασιών Δημοσιεύσεις Tελικές ημερομηνίες Βραβείο φοιτ/κής εργασίας Τόπος & χρόνος διεξαγωγής Δήλωση συμμετοχής Επιτροπές Συνεδρίου Πρόγραμμα Συνεδρίου Kοινωνικό πρόγραμμα Γραμματεία Συνεδρίου Διαμονή Επικοινωνία

 

Δημοσιεύσεις

Η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου θα εκδόσει, από τις εισηγήσεις που θα παρουσιασθούν, Πρακτικά σε CD-ROM και ένα (1) Ειδικό Τεύχος στο Νέο Επιστημονικό Περιοδικό της ΕΕΣΜ "International Journal of Applied Systemic Studies" (IJASS) [http://www.inderscience.com/ijass], με επιλεγμένες εργασίες που θα παρουσιασθούν στο Συνέδριο. Για τις παραπάνω εκδόσεις οι εργασίες πρέπει υποχρεωτικώς να υποβληθούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές του περιοδικού IJASS για single column in MS-Word XP format (http://www.inderscience.com/mapper.php?id=64). Θα ακολουθηθεί αυστηρά καθορισμένη διαδικασία κρίσης για όλες τις εκδόσεις με το σύστημα των ανωνύμων κριτών. Σημειώνεται ότι διακόπτεται η λειτουργία του περιοδικού "Journal of Applied Systems Studies" (JASS) [http://www.jass.net.gr] και οι εργασίες που έχουν ήδη γίνει αποδεκτές για δημοσίευση και δεν έχουν εκτυπωθεί στο JASS θα εκτυπωθούν στο IJASS.

 

 

 

 

 

Κεντρικό Γραφείο : Τ.Θ 20027 , 118 10 Αθήνα

http://www.hsss.gr - email : info@hsss.gr
Tel : +2104142145

 

2007©HSSS. All Rights Reserved.