» Πρόγραμμα Συνεδρίου
Στόχοι του Συνεδρίου Θεματικές ενότητες Υποβολή εργασιών Δημοσιεύσεις Tελικές ημερομηνίες Βραβείο φοιτ/κής εργασίας Τόπος & χρόνος διεξαγωγής Δήλωση συμμετοχής Επιτροπές Συνεδρίου Πρόγραμμα Συνεδρίου Kοινωνικό πρόγραμμα Γραμματεία Συνεδρίου Διαμονή Επικοινωνία

 

Πρόγραμμα Συνεδρίου

Πέμπτη 25 Μαϊου 2006

09:00-10:30 Εγγραφές
10.30-11.00 Χαιρετισμοί (Αμφιθέατρο)
11:00-12:00 Ι. Θεοχαρόπουλος
Μέλος του ΔΣ της ΕΕΣΜ
Η Εξελιξη των Συστημικών Εννοιών
12:00-12:30 Διάλειμμα
12:30-14:00

Παράλληλες Συνεδρίες :
ΠΕ01Α : Δίκτυα Συγκέντρωσης, Διαχείρισης & Ανταλλαγής Πληροφοριών I
(Αμφιθέατρο)

ΠΕ02Β : Οργανισμοί-Δίκτυα: Οργάνωση & Διοίκηση Ι
(Αίθουσα Β)

ΠΕ03Γ : Εργαστήριο: Συστημικές Μεθοδολογίες & Εφαρμογές Ι
(Αίθουσα Γ)

14:00-16:00 Διάλειμμα
16:00-17:30

Παράλληλες Συνεδρίες :
ΠΕ04Α : Δίκτυα Συγκέντρωσης, Διαχείρισης & Ανταλλαγής Πληροφοριών II
(Αμφιθέατρο)


ΠΕ05Β : Οργανισμοί -Δίκτυα: Οργάνωση & Διοίκηση ΙΙ
(Αίθουσα Β)

ΠΕ04Γ :Δίκτυα Συγκέντρωσης, Διαχείρισης & Ανταλλαγής Πληροφοριών ΙΙΙ
(Αίθουσα Γ)

17:30-18:00 Διάλειμμα
18:00-19:30

Παράλληλες Συνεδρίες :
ΠΕ07Α : Δίκτυα Συγκέντρωσης, Διαχείρισης & Ανταλλαγής Πληροφοριών ΙV
(Αμφιθέατρο)

ΠΕ08Β : Οργανισμοί-Δίκτυα: Οργάνωση & Διοίκηση ΙΙΙ
(Αίθουσα Β)

ΠΕ09Γ :Εργαστήριο: Συστημικές Μεθοδολογίες & Εφαρμογές ΙΙ
(Αίθουσα Γ)

21:30 Δείπνο στο "Λουκούμι"

Παρασκευή 26 Μαΐου 2006

09:00 - 10:30 Παράλληλες Συνεδρίες :
ΠΑ10Α : Δίκτυα Συγκέντρωσης, Διαχείρισης & Ανταλλαγής Πληροφοριών V
Δίκτυα Ανταλλαγής Γνώσης σε Πανεπιστήμια
(Αμφιθέατρο)

ΠΑ11Β : Οργανισμοί-Δίκτυα: Οργάνωση & Διοίκηση ΙV
(Αίθουσα B)

ΠΑ12Γ : Οργανισμοί - Δίκτυα & Τεχνολογία
(Αίθουσα Γ)

10:30 - 11:00 Διάλειμμα
11:00 - 12:00 Δρ. Β. Πάλλιος
Partner Deloitte Consulting
Outsourcing Υπηρεσιών
Οργανισμοί Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα
Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών
(Αμφιθέατρο)
12:00 - 12:30 Διάλειμμα
12:30 - 14:00 Παράλληλες Συνεδρίες:
ΠΑ13Α : Δίκτυα Συγκέντρωσης, Διαχείρισης & Ανταλλαγής Πληροφοριών VI
(Αμφιθέατρο)

ΠΑ14Β : Οργανισμοί-Δίκτυα: Οργάνωση & Διοίκηση V
(Αίθουσα Β)

ΠΑ15Γ : Οργανισμοί Δίκτυα & Δημιουργία Αξίας
(Αίθουσα Γ)

14:00 - 16:00 Διάλειμμα
16:00 - 17:30 Παράλληλες Συνεδρίες:
ΠΑ16A : Οργανισμοί - Δίκτυα και η Συμβολή τους στην Περιφερειακή Ανάπτυξη I
(Αμφιθέατρο)

ΠΑ17B : Οργανισμοί -Δίκτυα: Θέματα Επιχειρηματικού Κινδύνου
(Αίθουσα Β )

ΠΑ18Γ : Οργανισμοί -Δίκτυα: Θέματα Εφοδιαστικής Αλυσίδας
(Αίθουσα Γ)
17:30 - 18:00 Διάλειμμα
18:00 - 19:30 Παράλληλες Συνεδρίες :
ΠΑ19Α : Οργανισμοί -Δίκτυα και η Συμβολή τους στην Περιφερειακή Ανάπτυξη II
(Αμφιθέατρο)

ΠΑ20Β : Οργανισμοί -Δίκτυα: Θέματα Marketing
(Αίθουσα Β)

ΠΑ21Γ : Οργανισμοί -Δίκτυα: Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα
(Αίθουσα Γ)

19:45 - 20:30 Κλείσιμο Συνεδρίου
(Αμφιθέατρο)
21:30 Επίσημο Δείπνο στο Ξενοδοχείο «Ελληνικό Κάστρο»

Σάββατο 27 Μαΐου 2006

10:00 - 16:00
Εκδρομή

 


 

 

 

 

 

Κεντρικό Γραφείο : Τ.Θ 20027 , 118 10 Αθήνα

http://www.hsss.gr - email : info@hsss.gr
Tel : +2104142145

 

2007©HSSS. All Rights Reserved.