» Στόχοι του Συνεδρίου
Στόχοι του Συνεδρίου Θεματικές ενότητες Υποβολή εργασιών Δημοσιεύσεις Tελικές ημερομηνίες Βραβείο φοιτ/κής εργασίας Τόπος & χρόνος διεξαγωγής Δήλωση συμμετοχής Επιτροπές Συνεδρίου Πρόγραμμα Συνεδρίου Kοινωνικό πρόγραμμα Γραμματεία Συνεδρίου Διαμονή Επικοινωνία

 

Στόχοι του Συνεδρίου


πολή ΧίοςΗ παγκοσμιοποίηση και η ταχύτητα των τεχνολογικών αλλαγών συνθέτουν ένα πεδίο πρόκλησης για τις σύγχρονες επιχειρήσεις. Η πρόκληση αυτή συνίσταται στη δημιουργία αξίας, μέσα από πολυκερματισμένες επιχειρησιακές δραστηριότητες που διαπερνούν τα οργανωτικά όρια, με τη χρησιμοποίηση σύγχρονων συστημικών προσεγγίσεων. Ως εκ τούτου τόσο η διακυβέρνηση του αναδυόμενου οργανισμού δικτύου και η συνεπακόλουθη αλυσίδα αξίας που δημιουργείται όσο και οι προκλήσεις, οι σχετικές με εικονικούς οργανισμούς και με τα νομικά, οικονομικά, κοινωνικά και ηθικά ζητήματα που εγείρονται μέσα από τη διάτρηση των οργανωτικών ορίων συνιστούν κρίσιμες συνιστώσες για το επιχειρείν του σήμερα.

Ο βασικός στόχος του Συνεδρίου είναι να συνεισφέρει θετικά στην ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα σε ακαδημαϊκούς, διαφορετικών γνωστικών πεδίων, και σε επαγγελματίες του χώρου οι οποίοι ενεργοποιούνται στην ανάλυση, μελέτη, ανάπτυξη, διαχείριση και στη χρησιμοποίηση συστημικών προσεγγίσεων για την αποτελεσματική υλοποίηση θεμάτων που άπτονται της διακυβέρνησης των οργανισμών δικτύων. Το Συνέδριο φιλοδοξεί να αποτελέσει καταλύτη στον εντοπισμό κρίσιμων θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία των οργανισμών δικτύων και κατά συνέπεια να δρομολογήσει τις κατευθύνσεις για τη μελλοντική έρευνα του εν λόγω γνωστικού αντικειμένου μέσω υψηλού επιπέδου θεωρητικών και εφαρμοσμένων εργασιών που θα ανακοινωθούν σε αυτό.

Η ΕΕΣΜ και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου επιδιώκουν  με το παρόν Συνέδριο να προαγάγουν και να διαδώσουν τη συστημική προσέγγιση ως βασικό εργαλείο στην αντιμετώπιση προβλημάτων που διατρέχουν τους οργανισμούς δικτύων καθιερώνοντας ταυτοχρόνως το ρόλο του Συστημικού Αναλυτή τόσο στον ακαδημαϊκό χώρο όσο και στον κόσμο των επιχειρήσεων.

Οι θεματικές ενότητες που ακολουθούν, δεν αποκλείουν την υποβολή εργασιών που εμπίπτουν στο ευρύτερο επιστημονικό φάσμα του τίτλου του Συνεδρίου και της προσέγγισης συστημάτων. Όλες οι εργασίες θα αξιολογηθούν από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου.

Κεντρικό Γραφείο : Τ.Θ 20027 , 118 10 Αθήνα

http://www.hsss.gr - email : info@hsss.gr
Tel : +2104142145

 

2007©HSSS. All Rights Reserved.