» Θεματικές ενότητες
Στόχοι του Συνεδρίου Θεματικές ενότητες Υποβολή εργασιών Δημοσιεύσεις Tελικές ημερομηνίες Βραβείο φοιτ/κής εργασίας Τόπος & χρόνος διεξαγωγής Δήλωση συμμετοχής Επιτροπές Συνεδρίου Πρόγραμμα Συνεδρίου Kοινωνικό πρόγραμμα Γραμματεία Συνεδρίου Διαμονή Επικοινωνία

 

Θεματικές ενότητες του Συνεδρίου

Α. Οργανισμός - Δίκτυο και Διακυβέρνηση
Α1.     Η πρόκληση της μείωσης του επιχειρηματικού κινδύνου.
Α2.     Η διερεύνηση νέων τρόπων συντονισμού και διασφάλισης των ανταλλαγών μεταξύ των μελών.
Α3.     Τα όρια του πολυκερματισμού: Το δίλημμα μεταξύ ευελιξίας και καθετοποίησης.
Α4.     Συστήματα σύμπραξης, μέθοδοι και εργαλεία.

Β. Η αλυσίδα αξίας σε έναν Οργανισμό - Δίκτυο
Β1.     Εμπέδωση εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών του οργανισμού και δημιουργία αξίας.
Β2.     Μορφές διοίκησης του οργανισμού.
Β3.     Πλαίσια σύμπραξης και αποσύνδεσης μεταξύ των μελών του οργανισμού.
Β4.     Συστήματα Μέτρησης Απόδοσης.

Γ. Οργανισμός -  Δίκτυο και οι κρίσιμες διαστάσεις του
Γ1.       Οικονομικές διαστάσεις και ανάπτυξη.
Γ2.      Κοινωνικές επιπτώσεις και ομογενοποίηση.
Γ3.      Νομικές διαστάσεις και οι επιπτώσεις τους.
Γ4.      Ηθικές διαστάσεις και οι προεκτάσεις τους.

Δ. Ο Εικονικός Οργανισμός
Δ1.       Εικονικός οργανισμός και τεχνολογία.
Δ2.     Εικονική αλυσίδα αξίας.
Δ3.     Εικονική εμπιστοσύνη και σύμπραξη.

Ε. Άλλες μορφές Δικτύου
Ε1.     Κοινωνικά δίκτυα.
Ε2.     Δίκτυα μάθησης και ανταλλαγής γνώσης.
Ε3.     Πολιτισμικά δίκτυα.

 

Κεντρικό Γραφείο : Τ.Θ 20027 , 118 10 Αθήνα

http://www.hsss.gr - email : info@hsss.gr
Tel : +2104142145

 

2007©HSSS. All Rights Reserved.