» Υποβολή εργασιών
Στόχοι του Συνεδρίου Θεματικές ενότητες Υποβολή εργασιών Δημοσιεύσεις Tελικές ημερομηνίες Βραβείο φοιτ/κής εργασίας Τόπος & χρόνος διεξαγωγής Δήλωση συμμετοχής Επιτροπές Συνεδρίου Πρόγραμμα Συνεδρίου Kοινωνικό πρόγραμμα Γραμματεία Συνεδρίου Διαμονή Επικοινωνία

 

Υποβολή εργασιών και επικοινωνίες

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Συνέδριο με εργασία πρέπει να υποβάλλουν μόνο μέσω e-mail και σε attached αρχείο, την περίληψη της εργασίας τους μέχρι 25.04.2006. Η περίληψη θα είναι δακτυλογραφημένη σε PC-Word XP  και γραμματοσειρά Times New Roman μονού διαστίχου ως ακολούθως:

  • Τίτλος εργασίας (16pt  bold)
  • Ονόματα συγγραφέων, φορέας εργασίας, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση (12pt)
  • Η λέξη Περίληψη (κέντρο 12 pt  bold)
  • Κείμενο περίληψης 200-400 λέξεων (11pt), στο οποίο θα παρουσιάζονται οι στόχοι της εργασίας, η μεθοδολογία προσέγγισης και τα σημαντικότερα αποτελέσματα.
  • Λέξεις Κλειδιά (11 pt  bold): Μέχρι 5 λέξεις (11 pt)

 

Οι παρουσιάσεις θα γίνουν με εκτυπωμένες διαφάνειες ή και με τη χρήση PC.

Όλες οι επικοινωνίες θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικώς στη διεύθυνση info@hsss.gr και με θέμα (Subject): 2006HSSS Conference. Για επιπλέον πληροφορίες συμμετοχής στο Συνέδριο επισκεφθείτε την: http://www.hsss.gr/2006chios

Κεντρικό Γραφείο : Τ.Θ 20027 , 118 10 Αθήνα
http://www.hsss.gr - email : info@hsss.gr
Tel : +2104142145

 

2007©HSSS. All Rights Reserved.