» Στόχοι του Συνεδρίου
Στόχοι του Συνεδρίου Θεματικές ενότητες Υποβολή εργασιών Δημοσιεύσεις Tελικές ημερομηνίες Βραβείο φοιτ/κής εργασίας Τόπος & χρόνος διεξαγωγής Δήλωση συμμετοχής Επιτροπές Συνεδρίου Πρόγραμμα Συνεδρίου Νέα του Συνεδρίου Kοινωνικό πρόγραμμα Γραμματεία Συνεδρίου Διαμονή Ευχαριστίες - Χορηγοί Photo Gallery Επικοινωνία

 

Κατάλογος Προέδρων των Συνεδριάσεων
και των Συγγραφέων των Εργασιών του
4ου Εθνικού Συνδρίου της ΕΕΣΜ

Andreopoulou, Z.

ΠΑ.10.Β3

Angelis, L.

ΠΑ.15.Α4

Artikis, C.

ΠΕ.08.Γ2

Artikis, P.

ΠΕ.08.Γ2

Bouchoris, P.

ΠΑ.18.Δ1

Christakis, A.

ΠΕ.ΕΝ.ΑΜ, ΠΕ.06.A, ΠΕ.06.Α2

Collen, A.

ΠΑ.14.Α1

Constantopoulos, P.

ΠΕ.07.Β1

Dallas, C.

ΠΕ.07.Β1

Douligeris, Ch.

ΠΑ.19.Ε1

E. Valma

ΠΑ.22.Γ3

Ekonomou, L.

ΠΕ.05.Ε1

Fergesson, L.

ΠΕ.06.Α2

Gayialis, S.

ΠΑ.22.Γ4

Georgakalou, M.

ΠΑ.13.Ε3

Georgiadou,  K.

ΠΑ.17.Γ2

Glezakos, N.

ΠΑ.13.Ε3

Harkiolakis, N.

ΠΕ.05.Ε1, ΠΑ.14.A

I. Tatsiopoulos, I.

ΠΑ.22.Γ4

Kalaidjieva, M.

ΠΑ.10.Β1

Katsiadakis, N.

ΠΑ.15.Α4

Kekkeris, G.

ΠΑ.17.Γ2, ΠΑ.23.Δ3

Kotsopoulos, S.

ΠΑ.19.Ε5

Laouris, Y. 

ΠΕ.06.Α1, ΠΕ.06.Α2

Lazarou, S.

ΠΑ.19.Ε5

Lyberopoulos, K.

ΠΑ.11.Γ4

Noou, K.

ΠΑ.19.Ε5

Papadopoulos, G.

ΠΑ.22.Γ4

Pimenidis, E.

ΠΑ.10.Β3

Plachouras, Κ.

ΠΑ.17.Γ3

Pyrgioti, E.

ΠΑ.19.Ε5

Sakellaris, J.

ΠΑ.10.Β2

Saprikis, V.

ΠΑ.11.Γ2

Sigaras, A.

ΠΑ.10.Β5, ΠΑ.17.Γ4, ΠΑ.21Β2

Soulioti, E.

ΠΑ.10.Β, ΠΑ.10.Β4

Spanos, A.

ΠΑ.22.Γ4

Stylianakis, V.

ΠΑ.19.Ε5

Theofanides, F.

ΠΑ.22.Γ2

Tsivacou, I.

ΠΑ.14.Α2

Vasileiou, V.

ΠΑ.11.Γ2

Vassiliadou, S.

ΠΑ.10.Β3

Vidalis, M.

ΠΑ.11.Γ4

Vlachopoulou, M.

ΠΑ.11.Γ2, ΠΑ.24.Ε, ΠΑ.24.Ε1

Αγαπητού, Χ.

ΠΑ.13.Ε4, ΠΑ.18.Δ1, ΠΑ.22.Γ2

Αγγελής, Β.

ΠΕ.03.Γ1

Αγγελής, Β.

ΠΕ.08.Γ3, ΠΑ.12.Δ, ΠΑ.12.Δ1

Αγγελής, Γ.

ΠΕ.07.Β3, ΠΑ.11.Γ5, ΠΑ.13.Ε5, ΠΑ.15.Α1, ΠΑ.15.Α2

Αγγελόπουλος, Σ.

ΠΑ.11.Γ3

Αλεξίου, Ε.

ΠΕ.03.Γ4

Αναγνωστόπουλος, Κ.

ΠΕ.08.Γ, ΠΕ.08.Γ1, ΠΑ.24.Ε3

Ανδρουλιδάκης, Ι.

ΠΑ.23.Δ4

Αντιβάχης, Ν.

ΠΑ.12.Δ1

Αποστολάκης, Ι.

ΠΕ.04.Δ4

Ασημακόπουλος, Ν.

ΠΕ.ΕΝ.ΑΜ, ΠΕ.01.Α, ΠΕ.01.Α1, ΠΕ.02.Β2, ΠΕ.02.Β4, ΠΕ.07.Β2, ΠΕ.07.Β3, ΠΕ.07.Β5,
ΠΑ.09.Α2, ΠΑ.11.Γ5, ΠΑ.13.Ε2, ΠΑ.15.Α2, ΠΑ.20.Α4

Βαβάτσικος, Α.

ΠΑ.24.Ε3

Βαρβιτσιώτης, Ε.

ΠΕ.02.Β4

Βασιλόπουλος, Β.

ΠΑ.16.Β2

Βεντούρης, Α.

ΠΑ.22.Γ5

Βεντούρης, Μ.

ΠΕ.07.Β5

Βλάχου, Ε.

ΠΑ.09 Α4

Βλάχου, Σ.

ΠΕ.03.Γ5

Βορριάς, Ι.

ΠΕ.03.Γ4

Βούλγαρης, Π.

ΠΑ.15.Α3

Βουτσά, Π.

ΠΑ.11.Γ3

Βραϊμάκη, Ε.

ΠΑ.15.Α3

Γεραζούνη, Ε.

ΠΑ.09 Α4

Γερωνυμάκη, Ε.

ΠΑ.23.Δ4

Γεωργιάδης, Ν.

ΠΕ.05.Ε3, ΠΑ.19.Ε3

Γεωργόπουλος, Ν.

ΠΑ.18.Δ, ΠΑ.18.Δ1, ΠΑ.22.Γ2

Γιαννακοπούλου, Τ. 

ΠΕ.07.Β, ΠΕ.07.Β2,

Γκιζιάκης, Κ.

ΠΑ.13.Ε4

Γκιρτοβίτης, Π.

ΠΑ.09.Α5

Γκότση, Ι.

ΠΑ.18.Δ2

Γκουντάρας, Γ.

ΠΑ.18.Δ2

Γκούρκα, Π. 

ΠΕ.01.Α4

Δεμεσούκα, Ο.

ΠΑ.24.Ε3

Δημητριάδης, N.

ΠΑ.19.Ε2

Δημητρίου, Κ.

ΠΕ.05.Ε5, ΠΑ.17.Γ4, ΠΑ.21.Β, ΠΑ.21Β1

Δημητρίου, Ν.

ΠΕ.02.Β2, ΠΕ.02.Β4, ΠΕ.07.Β2, ΠΕ.07.Β5, ΠΑ.13.Ε2, ΠΑ.15.Α2

Δημητρόπουλος,  Α.

ΠΑ.11.Γ1

Δοϊνάκης, Δ.

ΠΑ.19.Ε4

Δολμά, Κ.

ΠΕ.03.Γ4

Δρόσος, Κ.

ΠΑ.17.Γ5

Ζακοπούλου, Β.

ΠΑ.17.Γ5

Ζησιμόπουλος, Π.

ΠΑ.16.Β5

Ηλιοπούλου, Δ.

ΠΑ.18.Δ5

Ηρακλειανός, Ι.

ΠΑ.18.Δ2

Θεοχαρόπουλος, Ι.

ΠΕ.01.Α1, ΠΕ.02.Β2, ΠΕ.02.Β4, ΠΕ.07.Β2, ΠΕ.07.Β3, ΠΕ.07.Β5, ΠΑ.09.Α2,
ΠΑ.13.Ε2, ΠΑ.15.Α2, ΠΑ.20.Α4

Ι. Ελευθεριάδης

ΠΑ.12.Δ3

Καλδής, Ε.

ΠΕ.01.Α2

Καλλιγάς, Β.

ΠΕ.08.Γ4

Καραγκούνης, Α.

ΠΑ.16.Β4

Καρακύριος, Χ.

ΠΑ.23.Δ3

Καρύδας, Δ.

ΠΕ.03.Γ4

Καρυδάς, Ι.

ΠΕ.04.Δ3, ΠΑ.12.Δ2

Κερκίρη, Τ.

ΠΑ.23.Δ5

Κίτσος, Π.

ΠΑ.09.Α1

Κλούβας, Ι.

ΠΑ.18.Δ3

Κολέτση, K.

ΠΕ.08.Γ4

Κονετάς, Δ.

ΠΑ.23.Δ5

Κοντός, Γ.

ΠΑ.09.Α3

Κορέλης, Ι.

ΠΑ.16.Β2

Κοτοπούλη, ¶.

ΠΕ.01.Α5

Κουλίνας, Γ.

ΠΕ.08.Γ1

Κουλουρά, Θ.

ΠΕ.01.Α3, ΠΕ.07.Β2, ΠΑ.22.Γ, ΠΑ.22.Γ1

Κουρμουλάκη, Μ.

ΠΑ.09.Α5

Κούρτης, Γ.

ΠΑ.16.Β5

Κουρτίδης, Ι.

ΠΑ.18.Δ5

Κούτρα, Γ.

ΠΑ.16.Β2

Κούτσης, Ν.

ΠΑ.16.Β4

Κούτσικος, Κ. 

ΠΕ.03.Γ, ΠΕ.03.Γ2, ΠΑ.09.Α3

Κυπραίος, Γ.

ΠΑ.18.Δ5

Κωνσταντάς, Γ.

ΠΑ.12.Δ1

Κωνσταντοπούλου, Μ.

ΠΑ.09.Α2, ΠΑ.20.Α4

Λαγός, Δ.

ΠΕ.02.Β, ΠΕ.02.Β1

Μακρίδης, Σ.

ΠΑ.16.Β3

Μαλλιαράκη, Ε.

ΠΕ.03.Γ5

Μάνθου, Β.

ΠΕ.05.Ε, ΠΕ.05.Ε3, ΠΑ.19.Ε3, ΠΑ.24.Ε1, ΠΑ.24.Ε4

Μανίκας, I.

ΠΑ.24.Ε1

Μανιτσάρης, Α.

ΠΑ.23.Δ5

Μάνος, B.

ΠΑ.24.Ε, ΠΑ.24.Ε1

Μανουσαρίδης, Ζ.

ΠΑ.23.Δ, ΠΑ.23.Δ1

Ματόπουλος, Α.

ΠΑ.24.Ε4

Μαυραγάνης, Π.

ΠΑ.16.Β2

Μαύρη, Μ.

ΠΕ.08.Γ3

Μαυρουδής, Χ.

ΠΑ.24.Ε3

Μητρόπουλος, Σ.

ΠΑ.19.Ε, ΠΑ.19.Ε1

Μικελάκης, Μ.

ΠΕ.03.Γ1

Μίτσικα, Ε.

ΠΕ.04.Δ5, ΠΕ.07.Β2

Μονιούκας, Φ.

ΠΕ.03.Γ3

Μουστάκης, Β.

ΠΕ.01.Α3

Μπάκαβος, Ι.

ΠΕ.04.Δ4

Μπακούρος, Ι.

ΠΑ.19.Ε4

Μπεκιάρης, Μ.

ΠΕ.03.Γ2

Μπέσιλα-Μακρίδη, Ε.

ΠΑ.09.Α, ΠΑ.09.Α2, ΠΑ.20.Α4

Μπέστα, Χ.

ΠΕ.05.Ε3, ΠΑ.19.Ε3

Μπήτρος, Α.

ΠΑ.22.Γ5

Μπίλλα, Π.

ΠΕ.07.Β5, ΠΑ.13.Ε2

Μπούσης, Η.

ΠΑ.22.Γ5

Ναθαναήλ, Α.

ΠΑ.23.Δ1

Νικηφορίδου, Ζ.

ΠΑ.17.Γ1

Ντάνου, Α.

ΠΑ.18.Δ3

Ντούσκας, Θ.

ΠΑ.12.Δ4

Παγγέ, Α.

ΠΑ.23.Δ2

Παγγέ-Λέκκα, Τ.

ΠΕ.ΕΝ.ΑΜ, ΠΕ.05.Ε2, ΠΕ.05.Ε4, ΠΑ.17.Γ, ΠΑ.17.Γ1, ΠΑ.23.Δ2

Παζαρζής, Μ.

ΠΑ.20.Α, ΠΑ.20.Α3

Παλαιολόγου, Α-Μ.

ΠΑ.23.Δ4

Παμουκτσόγλου, Α.

ΠΑ.13.Ε, ΠΑ.13.Ε1

Παναγιωτακόπουλος, Δ.

ΠΕ.01.Α3, ΠΕ.07.Β2, ΠΑ.22.Γ1

Παναγιωτάκου, Χ. 

ΠΕ.05.Ε4

Παπαγεωργίου, Ι.

ΠΑ.18.Δ2

Παπαδημητράκης, Α.

ΠΑ.18.Δ3

Παπαδοπούλου, Γ.

ΠΑ.09 Α4

Παπαηλίου, Α. 

ΠΕ.02.Β5

Παπακώστας, Α.

ΠΑ.24.Ε4

Παπατσίρος, Κ.

ΠΑ.16.Β5

Παπαχαραλάμπους, Ε.

ΠΑ.09.Α5

Παπούλια, Κ.

ΠΕ.07.Β3, ΠΑ.11.Γ5, ΠΑ.13.Ε5

Παππά, Π.

ΠΑ.09.Α1

Παρδάλη, Σ.

ΠΑ.11.Γ5, ΠΑ.13.Ε5

Πάτση, Δ.

ΠΑ.20.Α5

Πέκκα-Οικονόμου, Β.

ΠΑ.15.A, ΠΑ.15.Α1

Πελέκη, Γ.

ΠΕ.03.Γ1

Πενταφρόνιμος, Γ.

ΠΕ.04.Δ2

Πέτρο, Μ.

ΠΑ.09 Α4

Πιτσινέλη, Γ.

ΠΕ.03.Γ5

Πολέμη, Ν.

ΠΑ.12.Δ4, ΠΕ.04.Δ2

Πρωτοπαππάς, Α.

ΠΑ.22.Γ1

Ρεοβίτσα, Χ.

ΠΕ.03.Γ5

Ρήγου, Ε.

ΠΑ.12.Δ5

Ρίγγας, Α.

ΠΑ.11.Γ3

Ρόντος, Κ. 

ΠΕ.04.Δ, ΠΕ.04.Δ1, ΠΑ.24.Ε3

Σαβρανίδης, Χ.

ΠΑ.23.Δ4

Σαρηγιαννίδης,  Λ.

ΠΑ.11.Γ1

Σιαμέτη, Ι.

ΠΑ.09.Α5

Σκαρβέλης, Ι.

ΠΑ.18.Δ2

Στάθης, Γρ.

ΠΕ.07.Β5

Συκαράς, Θ.

ΠΑ.16.Β4

Σωτηρίου - Ξανθόπουλος, Ε.

ΠΕ.02.Β2, ΠΕ.02.Β3

Ταπακούδη, Μ.

ΠΑ.18.Δ3

Τάσιος, Σ.

ΠΕ.03.Γ3

Τζήμος, Χ.

ΠΑ.24.Ε3

Τόκη, Ε.

ΠΕ.05.Ε2, ΠΑ.17.Γ3

Τουτουντζή, Ι.

ΠΑ.18.Δ5

Χαράκης, Κ.

ΠΑ.16.Β, ΠΑ.16.Β1

Χαρδαλιάς, Α.

ΠΕ.04.Δ4

Χατζόγλου, Π.

ΠΑ.11.Γ, ΠΑ.11.Γ1, ΠΑ.15.Α3

Χρονόπουλος, Α.

ΠΑ.18.Δ4

Χρονοπούλου, Ε.

ΠΑ.18.Δ4

Κεντρικό Γραφείο : Τ.Θ 20027 , 118 10 Αθήνα
http://www.hsss.gr - email : info@hsss.gr
Tel : +2104142145

 

2007©HSSS. All Rights Reserved.