» Δημοσιεύσεις
Στόχοι του Συνεδρίου Θεματικές ενότητες Υποβολή εργασιών Δημοσιεύσεις Tελικές ημερομηνίες Βραβείο φοιτ/κής εργασίας Τόπος & χρόνος διεξαγωγής Δήλωση συμμετοχής Επιτροπές Συνεδρίου Πρόγραμμα Συνεδρίου Νέα του Συνεδρίου Kοινωνικό πρόγραμμα Γραμματεία Συνεδρίου Διαμονή Ευχαριστίες - Χορηγοί Photo Gallery Επικοινωνία

 

Συστήματα Εκπαιδευτικής Πληροφορικής

Θεματικές ενότητες (ενδεικτικές)

 1. Διδαξιακά Πληροφοριακά Συστήματα (Didactic information systems)
 2. Συστήματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού (Educational Design Systems)
 3. Συστήματα εκπαιδευτικής ανάλυσης και λήψης αποφάσεων (Educational DSS)
 4. Συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning, e-training)
 5. Συστήματα ηλεκτρονικής συνεργασίας (Communities of Practice)
 6. Εκπαιδευτική ηλεκτρονική διακυβέρνηση(educational e-governmet)
 7. Συστήματα συγγραφής μαθησιακού υλικού (instructional design)
 8. Web και Web 2.0  εκπαιδευτικές εφαρμογές
 9. Ανοιχτό Εκπαιδευτικό Λογισμικό
 10. Wireless και mobile learning
 11. Ηλεκτρονικά συστήματα εκπαιδευτικής έρευνας (Educational research systems)
 12. Hλεκτρονική τάξη - σχολείο - πανεπιστήμιο (e-class, e-school, e-university)
 13. Οργανωσιακή μάθηση και διαχείριση γνώσης στα σύγχρονα εκπαιδευτικά ιδρύματα (Organisational learning and knowledge management)
 14. Τοπικά και παγκόσμια δίκτυα σχολειών
 15. Δίκτυα Grid στην εκπαίδευση
 16. Eικονικές κοινότητες μάθησης (Virtual learning Communities)
 17. Περιβάλλοντα ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού (Educational software development environments)
 18. Συστήματα εκπαιδευτικής αξιολόγησης (Educational Performance assessment systems)
 19. Διοίκηση εκπαιδευτικού έργου και workflow
 20. Εκπαιδευτικά μεταγνωστικά συστήματα και συστήματα νοηματικού ιστού (Metacognitive and semantic tools for Schools and Academia)
 21. Tεχνητή ευφυΐα και έμπειρα συστήματα στην Εκπαίδευση (ΑΙ and expert systems)
 22. Συστήματα ανοιχτής και ελεύθερης μάθησης (open learning systems)

 

Κεντρικό Γραφείο : Τ.Θ 20027 , 118 10 Αθήνα
http://www.hsss.gr - email : info@hsss.gr
Tel : +2104142145

 

2007©HSSS. All Rights Reserved.