» Πρόγραμμα Συνεδρίου
Στόχοι του Συνεδρίου Θεματικές ενότητες Υποβολή εργασιών Δημοσιεύσεις Tελικές ημερομηνίες Βραβείο φοιτ/κής εργασίας Τόπος & χρόνος διεξαγωγής Δήλωση συμμετοχής Επιτροπές Συνεδρίου Πρόγραμμα Συνεδρίου Νέα του Συνεδρίου Kοινωνικό πρόγραμμα Γραμματεία Συνεδρίου Διαμονή Ευχαριστίες - Χορηγοί Photo Gallery Επικοινωνία

 

Πρόγραμμα 4ου Εθνικού Συνεδρίου της ΕΕΣΜ
Ιωάννινα, 29-31 Μαΐου 2008


Κατάλογος Προέδρων των Συνεδριάσεων και των Συγγραφέων των Εργασιών
του 4ου Εθνικού Συνδρίου της ΕΕΣΜ

Πέμπτη  29  Μαΐου  2008
10:30 - 11:30 Εγγραφές Συνέδρων - Αμφιθέατρο Μυλωνά
11:30 - 13:30 Εναρκτήρια Συνεδρία,  Αμφιθέατρο Μυλωνά
13:30 - 15:00 Δεξίωση στο Αμφιθέατρο Μυλωνά
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
15:00 - 18:30 Εγγραφές Συνέδρων - Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
15:00 - 16:30 Παράλληλες Συνεδρίες
ΠΕ.01.Α :
Συστημικές Μεθοδολογίες
ΠΕ.02.Β :
Καινοτόμες Προσεγγίσεις στη Διαμόρφωση Νέων Επιχειρησιακών Μοντέλων
ΠΕ.03.Γ :
Συστήματα Εταιρικής Διακυβέρνησης
ΠΕ.04.Δ :
Πληροφοριακά Συστήματα και Κοινωνικές Εφαρμογές
ΠΕ.05.Ε :
Καινοτομίες και Έλεγχος στην Εκπαίδευση
16:30 - 17:00  Διάλειμμα  -  Καφές
17:00 - 18:30 Παράλληλες Συνεδρίες
ΠΕ.06.Α :
Workshop on Structured Dialogic Design Process
ΠΕ.07.Β :
Συστημική Δυναμική και Πολυμεθοδολογίες
ΠΕ.08.Γ :
Συστήματα Διαχείρισης και Αξιολόγησης Έργων
19:00 - 20:30 Επίσκεψη στην Ι.Μ.Δουρούτη
Παρασκευή  30  Μαΐου  2008
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
10:00 - 18:30 Εγγραφές Συνέδρων - Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
10:30 - 12:00 Παράλληλες Συνεδρίες
ΠΑ.09.Α :
Καινοτομίες Νομικών Προσεγγίσεων και Επιχειρηματικότητας
ΠΑ.10.Β :
Applied Systems Research
ΠΑ.11.Γ :
Διαχείριση Πληροφοριών στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
ΠΑ.12.Δ :
Καινοτομίες στο Δημόσιο Τομέα
ΠΑ.13.Ε :
Εκπαιδευτικές Καινοτομίες
12:00 - 12:30 Διάλειμμα  -  Καφές
12:30 - 14:00 Συνεδρία Στρογγυλής Τραπέζης,  Αίθουσα  Α
ΠΑ.14.Α :
Innovations for Managing and Sustaining Social Structures
14:00 - 15:00 Ελαφρύ Γεύμα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
15:00 - 16:30 Παράλληλες Συνεδρίες
ΠΑ.15.Α :
Συστημικές Προσεγγίσεις στη Μάθηση, στην Έρευνα και στην Καινοτομία
ΠΑ.16.Β :
Συστημικές Προσεγγίσεις σε Επιχειρησιακό Περιβάλλον
ΠΑ.17.Γ :
Σύγχρονες Εκπαιδευτικές Πρακτικές
ΠΑ.18.Δ :
Καινοτόμες Τεχνολογίες και Πρακτικές στην Επιχειρηματικότητα
ΠΑ.19.Ε :
Διαχείριση και Αξιολόγηση Τεχνολογιών Πληροφορικής
16:30 - 17:00 Διάλειμμα  -  Καφές
17:00 - 18:30  Παράλληλες Συνεδρίες
ΠΑ.20.Α :
Συστημικές Προσεγγίσεις σε Σύγχρονους Θεσμούς και Δομές
ΠΑ.21.Β :
Εργαστήριο Προϊόντων  Λογισμικού Microsoft
ΠΑ.22.Γ :
Συστήματα Διαχείρισης Βιωσιμότητας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων
ΠΑ.23.Δ :
Ηλεκτρονική Μάθηση και Περιβάλλοντα Τηλε-Εκπαίδευσης
ΠΑ.24.Ε :
Καινοτομίες Χωροταξικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
18:30 - 19:00

Συνεδρία Στρογγυλής Τραπέζης,  Αίθουσα  Α
Κλείσιμο Εργασιών Συνεδρίου

21:00 Επίσημη Δεξίωση στο Epirus Palace Hotel
Σάββατο  31  Μαΐου  2008
11.00 Αναχώρηση για Εκδρομή, εφόσον εκδηλωθεί ενδιαφέρον


 

 

 

 

 

 

 

 

Κεντρικό Γραφείο : Τ.Θ 20027 , 118 10 Αθήνα
http://www.hsss.gr - email : info@hsss.gr
Tel : +2104142145

 

2007©HSSS. All Rights Reserved.