» Στόχοι του Συνεδρίου
Στόχοι του Συνεδρίου Θεματικές ενότητες Υποβολή εργασιών Δημοσιεύσεις Tελικές ημερομηνίες Βραβείο φοιτ/κής εργασίας Τόπος & χρόνος διεξαγωγής Δήλωση συμμετοχής Επιτροπές Συνεδρίου Πρόγραμμα Συνεδρίου Νέα του Συνεδρίου Kοινωνικό πρόγραμμα Γραμματεία Συνεδρίου Διαμονή Ευχαριστίες - Χορηγοί Photo Gallery Επικοινωνία

 

Στόχοι του Συνεδρίου

 

Στα τέλη της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα που διανύουμε η πληροφορία και η αναζήτηση και διαχείριση καινοτομιών αποτελούν βασικούς μοχλούς ανάπτυξης στο παγκοσμιοποιημένο κοινωνικοοικονομικό στερέωμα. Η άποψη που επικρατεί στον επιστημονικό και στον επαγγελματικό χώρο προοιωνίζει μία άμεσα επερχόμενη διείσδυση της πληροφορίας και των καινοτομιών στη ζωή μας πολύ περισσότερο από όσα συνέβησαν σχετικά τα τελευταία 30 χρόνια.

Η διαχείριση της πληροφορίας σχετίζεται με την ποιότητα, την αξία, την κατοχή, τη χρήση, την αξιοποίηση, τη μετάδοση και την ασφάλεια της πληροφορίας στα πλαίσια της διοικητικής πρακτικής στοχεύοντας στη βελτίωση της αποδοτικότητας και στην ανάπτυξη καινοτομιών.

Σύμφωνα με τη στρατηγική της Λισσαβόνας (2003) "η καινοτομία συνίσταται στην παραγωγή, στην αφομοίωση και στην εκμετάλλευση με επιτυχία των νέων επιτευγμάτων στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα". Ο όρος καινοτομία αφορά τόσο σε μία διαδικασία (τρόπος με τον οποίο επινοείται και παράγεται η καινοτομία) όσο και στο αποτέλεσμά της (νέο ή βελτιωμένο προϊόν, μέθοδος ή υπηρεσία που διαχέεται επιτυχώς στην αγορά). Οι καινοτομίες εμφωλεύονται σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων, παραδοσιακούς ή σύγχρονης υψηλής τεχνολογίας, σε δημόσιους ή ιδιωτικούς τομείς.

Σε αυτή την προδιαγραφόμενη "Εποχή των Πληροφοριών & Καινοτομιών", φιλοδοξία του Συνεδρίου είναι η ανάδειξη της συστημικής σκέψης και προσέγγισης ως σύγχρονης διεπιστημονικής φιλοσοφίας για τη διαμόρφωση καινοτόμων δομών και πλαισίων για την ευφυή αναπαράσταση, επεξεργασία και διαχείριση της παραγόμενης πληροφορίας και καινοτομίας από Έλληνες και αλλοδαπούς επιστήμονες και επαγγελματίες, συνιστώντας ένα μέσο για την:

  • Διάδοση της ερευνητικής και επιστημονικής γνώσης, εμπειρίας και πληροφορίας.
  • Παρουσίαση και αξιοποίηση των δεξιοτήτων του ερευνητικού δυναμικού.
  • Αποτελεσματική χρήση της υπάρχουσας γνώσης στη δικτύωσή της με την αγορά και τους παραγωγικούς φορείς.
  • Μεταφορά της καινοτομίας στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.
  • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Στα πλαίσια αυτά, η Ελληνική Εταιρεία Συστημικών Μελετών διοργανώνει το 4ο Εθνικό Συνέδριό της με θέμα: «Συστήματα Διαχείρισης Πληροφοριών και Καινοτομιών», βασικός στόχος του οποίου είναι ο προβληματισμός και η συζήτηση για την ανταλλαγή και καταγραφή απόψεων, ιδεών και πρακτικών ανάμεσα σε ακαδημαϊκούς, διαφορετικών γνωστικών πεδίων, και σε επαγγελματίες που ασχολούνται με τη μελέτη, ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων που άπτονται της διαχείρισης των πληροφοριών και των καινοτομιών.

Η ΕΕΣΜ, με τη διοργάνωση του Εθνικού Συνεδρίου της στα Ιωάννινα, επιδιώκει  να συμβάλλει στη ζύμωση των νέων ιδεών και εφαρμογών στον επιστημονικό χώρο της προσέγγισης των συστημάτων σε θέματα που αφορούν κυρίως στην Ελληνική Κοινωνία, και να καθιερώσει το θεσμό του Συστημικού Αναλυτή στον ακαδημαϊκό χώρο, στις επιχειρήσεις και γενικότερα στους οργανισμούς.

Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου, που ακολουθούν, δεν αποκλείουν την υποβολή εργασιών που εμπίπτουν στο ευρύτερο επιστημονικό φάσμα του τίτλου του Συνεδρίου και της προσέγγισης των συστημάτων. Όλες οι εργασίες θα αξιολογηθούν από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου.

 


Κεντρικό Γραφείο : Τ.Θ 20027 , 118 10 Αθήνα
http://www.hsss.gr - email : info@hsss.gr
Tel : +2104142145

 

2007©HSSS. All Rights Reserved.