» Θεματικές ενότητες
Στόχοι του Συνεδρίου Θεματικές ενότητες Υποβολή εργασιών Δημοσιεύσεις Tελικές ημερομηνίες Βραβείο φοιτ/κής εργασίας Τόπος & χρόνος διεξαγωγής Δήλωση συμμετοχής Επιτροπές Συνεδρίου Πρόγραμμα Συνεδρίου Νέα του Συνεδρίου Kοινωνικό πρόγραμμα Γραμματεία Συνεδρίου Διαμονή Ευχαριστίες - Χορηγοί Photo Gallery Επικοινωνία

 

Θεματικές ενότητες του Συνεδρίου

 

Συστήματα Διαχείρισης Πληροφοριών

 • Συστημικές Προσεγγίσεις στη Διαχείριση Πληροφοριών
 • Διαχείριση Πληροφοριών για την Υποστήριξη Επιχειρησιακών Λειτουργιών και τη Λήψη Αποφάσεων
 • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
 • Σημασιολογικός Ιστός και Νέες Μορφές Ανάκτησης, Αναπαράστασης και Πρόσβασης Πληροφοριών
 • Η Οικονομία της Κοινωνίας των Πληροφοριών
 • Γνωστική Επεξεργασία και Αντίληψη πληροφοριών για την Κοινωνική Νόηση
 • Συστήματα Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
 • Μετάδοση Πληροφοριών και Δίκτυα Υπολογιστών
 • Μέθοδοι Αξιολόγησης Πληροφοριακών Συστη΅άτων και Υπηρεσιών
 • Δίκαιο και Δεοντολογία της Πληροφορίας
 • Μετα-δεδομένα και Μετα-σχεδιασμός Συστημάτων στο Ψηφιακό Περιβάλλον
 • Πολυμέσα και Τεχνολογίες Διαδικτύου
 • Συστή΅ατα Θεματικής Πρόσβασης για την Ανάπτυξη και Διαχείριση Συλλογικών Γνωστικών Αντικειμένων
 • Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας και Πνευματική Ιδιοκτησία
 • Μοντέλα Διαχείρισης Πληροφορίας για την Αναδιοργάνωση και τον Εκσυγχρονισμό των Οργανισμών
 • Διαδικτυακά Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου
 • Συστήματα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης & Δια Βίου Μάθησης
 • Η Ανταλλαγή Πληροφορίας σε Επιχειρήσεις Εντάσεως Γνώσης
 • Διαχείριση Πληροφοριών και Οργανωσιακή Αλλαγή
 • Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών
 • Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Πληροφοριών Πελατών στο Μάρκετινγκ
 • Συστήματα Διαχείρισης Εγγράφων
 • Εφαρμογές Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων

Συστήματα Διαχείρισης Καινοτομιών

 • Η Συστημική Σκέψη και Πράξη στη Διαχείριση της Καινοτομίας
 • Διαχείριση της Αλλαγής και της Εισαγωγής Καινοτομιών στις Επιχειρήσεις
 • Δείκτες και Εργαλεία Μέτρησης της Καινοτομίας
 • Οι Καλύτερες Πρακτικές στη Διαχείριση της Έρευνας και της Καινοτομίας
 • Σχεσιακή Εξάρτηση μεταξύ Δημιουργικότητας, Γνώσης και Καινοτομικής Δράσης
 • Καινοτόμα Συστήματα Ηλεκτρονικής Υγείας
 • Διαδικτυακό Μάρκετινγκ και Ηλεκτρονικά Επιχειρηματικά Μοντέλα
 • Συστημικές Προσεγγίσεις στην Επιχειρηματική Αριστεία
 • Διοίκηση και Επιχειρηματική Καινοτομία
 • Καινοτόμα Συστήματα Μεταφοράς Τεχνολογίας
 • Ερευνητικά Προγράμματα και Αξιοποίηση Ερευνητικής Καινοτομίας
 • Δομές Στήριξης για την Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας
 • Ευέλικτα Συστήματα Σχεδιασμού και Παραγωγής Προϊόντων και Υπηρεσιών
 • Ψηφιακές Καινοτομίες στον Πολιτισμό, στην Εκπαίδευση και στην Κοινωνία
 • Καινοτόμα Συστήματα και Αειφόρος Ανάπτυξη
 • Η Δυναμική των Καινοτόμων Τεχνολογιών στην Ανάπτυξη των Κοινωνικών Δικτύων
 • Ανάπτυξη και Διοίκηση Νέων Προϊόντων & Υπηρεσιών
 • Δημιουργία Νέας Γνώσης και Καινοτομία
 • Οργανωσιακή Μάθηση και Καινοτομία
 • Στρατηγικές Συμμαχίες και Ανάπτυξη Καινοτομίας
 • Η Χωρική Διάσταση της Καινοτομίας: Κλάδοι, Περιφέρειες, Κράτη
 • Συστήματα Εκπαίδευσης και Έρευνας για την Παραγωγή Καινοτομίας
 • Καινοτόμα Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας Υπηρεσιών
 • Η Καινοτομία μέσα από τη Διαχείριση Κινδύνων και τη Χρήση Προτύπων
 • Συστήματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού για την Ανάπτυξη της Καινοτομίας

 

Κεντρικό Γραφείο : Τ.Θ 20027 , 118 10 Αθήνα
http://www.hsss.gr - email : info@hsss.gr
Tel : +2104142145

 

2007©HSSS. All Rights Reserved.