» Κεντρική Σελίδα
Εισαγωγή Καταστατικό Διοικητικό Συμβούλιο Στόχοι της ΕΕΣΜ Συνέδρια Ημερίδες Μέλη Περιοδικό IJASS Σύνδεσμοι Γραμματεία της ΕΕΣΜ Νέα Επικοινωνία

 

Σας καλωσορίζουμε
στην ιστοσελίδα της Επιστημονικής μας Εταιρείας


Η ΕΕΣΜ είναι εταιρεία επιστημονική μη κερδοσκοπική, της οποίας ο κύριος στόχος είναι να προαγάγει και να διαδίδει τη Συστημική Σκέψη με την ανάπτυξη συστημικών προσεγγίσεων εφαρμόσιμων σε περισσότερα του ενός παραδοσιακά και σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα μέσα από τη χρήση και την ανάπτυξη διεθνώς αποδεκτών μεθόδων, μεθοδολογιών & πολυμεθοδολογιών. Στόχοι επίσης της ΕΕΣΜ είναι : η καθιέρωση του θεσμού του Συστημικού Αναλυτή στην Ελλάδα, στον ακαδημαϊκό χώρο, στους οργανισμούς, στις επιχειρήσεις γενικότερα και να αποβεί η ιδία ως επιστημονική οντότητα χρήσιμη στη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Η  Ελληνική Εταρεία Συστημικών Μελετών (ΕΕΣΜ) προωθεί τη διεπιστημονικότητα μέσω της βελτίωσης της επικοινωνίας μεταξύ των ειδικών κάθε επιστημονικού χώρου και καλεί τους Έλληνες επιστήμονες και τους επαγγελματίες που χρησιμοποιούν γενικά την προσέγγιση των συστημάτων να συμπορευθούν μαζί της.

Διακήρυξη Επιστημονικών Αρχών της
Ελληνικής Εταιρείας Συστημικών Μελετών
(ΕΕΣΜ)

 

Κεντρικό Γραφείο : Τ.Θ 20027 , 118 10 Αθήνα
http://www.hsss.gr - email :info@hsss.gr
Tel : +2104142145

 

2007©HSSS. All Rights Reserved.