» Μέλη
Εισαγωγή Καταστατικό Διοικητικό Συμβούλιο Στόχοι της ΕΕΣΜ Συνέδρια Ημερίδες Μέλη Περιοδικό IJASS Σύνδεσμοι Γραμματεία της ΕΕΣΜ Νέα Επικοινωνία

 

Τα μέλη της ΕΕΣΜ διακρίνονται κυρίως σε Τακτικά και Έκτακτα

Τα Τακτικά μέλη πρέπει:
  1. Να είναι πτυχιούχοι Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος του Εσωτερικού ή ισότιμου Ιδρύματος του Εξωτερικού, και
  2. Να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ισοδύναμου τουλάχιστον του τίτλου M.Sc. στη Συστημική Ανάλυση ή σε παρεμφερή τομέα που εντάσσεται στο γνωστικό αντικείμενο των Συστημάτων ή να έχουν τριετή τουλάχιστον τεκμηριωμένη επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία σε σχετικούς τομείς.
Έκτακτα μέλη της ΕΕΣΜ μπορούν να γίνουν πτυχιούχοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Α.Τ.Ε.Ι.

Κεντρικό Γραφείο : Τ.Θ 20027 , 118 10 Αθήνα

http://www.hsss.gr - email : info@hsss.gr
Tel : +2104142145

 

2007©HSSS. All Rights Reserved.