» ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΕΣΜ
Εισαγωγή Καταστατικό Διοικητικό Συμβούλιο Στόχοι της ΕΕΣΜ Συνέδρια Ημερίδες Μέλη Περιοδικό IJASS Σύνδεσμοι Γραμματεία της ΕΕΣΜ Νέα Επικοινωνία

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΕΣΜ

Ο βασικός στόχος του εμπνευστού για την ίδρυση της ΕΕΣΜ, Καθηγητή Νικήτα Α. Ασημακόπουλου και των άλλων μελών που συνέβαλλαν σε αυτή την προσπάθεια, είναι η δημιουργία Εθνικού Φορέα στο χώρο της Προσέγγισης των Συστημάτων, η ένταξή της σε διεθνή forum και η εκπροσώπηση της ΕΕΣΜ από μέλη της σε διεθνείς επιστημονικές δραστηριότητες.

Οι ειδικοί στόχοι της ΕΕΣΜ εστιάζονται στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή των συστημικών προσεγγίσεων σε επιστημονικούς χώρους αλλά και στην παραγωγή, όπως αυτοί αναφέρονται στο Καταστατικό της.

Η διεξαγωγή Εθνικών Συνεδρίων στον επιστημονικό χώρο της προσέγγισης των συστημάτων σε θέματα που αφορούν κυρίως στην Ελληνική Κοινωνία.

Η ΕΕΣΜ θα καταβάλλει προσπάθεια να καθιερώσει στην Ελληνική Κοινωνία τον Συστημικό Αναλυτή.

Η ΕΕΣΜ θα στηρίζει το Διεθνές Επιστημονικό Περιοδικό IJASS (Journal of Applied Systems Studies) του οποίου ο Εκδοτικός Οίκος "Cambridge International Science Publishing", Cambridge, England, το προσφέρει ηλεκτρονικώς δωρεάν στα μέλη της ΕΕΣΜ. Η ΕΕΣΜ ευχαριστεί ιδιαιτέρως τον παραπάνω Εκδοτικό Οίκο για την προσφορά αυτή.

Στο σημείο αυτό θεωρείται σκόπιμο να αναφερθούν μερικοί επιστημονικοί χώροι αλλά και τομείς εφαρμογών όπου τα μέλη της ΕΕΣΜ ειδικεύονται και συνεργάζονται όχι μόνο με Έλληνες συναδέλφους αλλά και με συναδέλφους που ανήκουν σε διεθνείς επιστημονικές εταιρείες και forum. Δειγματοληπτικά αναφέρονται :

Η ΕΕΣΜ καλύπτει θέματα όπως :
 • Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων,
 • Τον ευρύτερο χώρο της Πληροφορικής,
 • Κοινωνικά Συστήματα,
 • Στρατηγική και Κυβερνητική,
 • Εφαρμογές Συστημικής στην Ιατρική,
 • Συστήματα Βιοπληροφορικής και Βιοτεχνολογίας,
 • Εικονικές Επιχειρήσεις και Εικονικές Κοινότητες,
 • Συστήματα Δημόσιας Διακυβέρνησης,
 • Τραπεζικά Συστήματα,
 • Ανθρωποκεντρικά Συστήματα,
 • Συστήματα Νομικής,
 • Θρησκευτικά Συστήματα,
 • Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Συστημάτων,
 • Η Συστημική Σκέψη στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας,
 • κ.λ.π.

  Κεντρικό Γραφείο : Τ.Θ 20027 , 118 10 Αθήνα

  http://www.hsss.gr - email : info@hsss.gr
  Tel : +2104142145

 •  

  2007©HSSS. All Rights Reserved.